Video: Thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh

Nội dung bài viết

Trong chương trình luật sư doanh nghiệp, kênh VITV, luật sư Nguyễn Thành Hà chủ tịch SBLAW cùng các chuyên gia pháp lý khác có phần trao đổi và đưa ý kiến về vấn đề thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư.

Mời Quý vị xem nội dung dưới đây:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan