Trong chương trình luật sư doanh nghiệp, kênh VITV, luật sư Nguyễn Thành Hà chủ tịch SBLAW cùng các chuyên gia pháp lý khác có phần trao đổi và đưa ý kiến về vấn đề thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư.

Mời Quý vị xem nội dung dưới đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn