Trong chương trình Việt Nam hội nhập kênh VTC10, luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW đã cùng các chuyên gia khác trao đổi về những nội dung mà luật cạnh tranh cần sửa đổi.

Mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn