Sở hữu trí tuệ trong TPP có những điểm gì mới? Những nội dung này sẽ được luật sư SBLAW và Chánh Thanh tra Bộ KHCN phân tích trong chương trình Vietnam Today.

Mời quý vị đón xem tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn