Trong chương trình luật sư doanh nghiệp kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng các chuyên gia khác có phân tích về chế tài xử lý vi phạm trong TPP, mời Quý vị đón xem

https://youtu.be/Opo4UZeyhNk

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn