Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW tư vấn cho khán giả VTC10 về vấn đề quyền sử dụng đất, mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn