Quốc hội đang xem xét dự thảo Luật cạnh tranh sửa đổi trong đó có ý tưởng thành lập Uỷ ban cạnh tranh quốc gia không nằm trong Bộ Công Thương để đảm bảo tính độc lập của cơ quan này.

Bên cạnh đó, nhiều điềm mới trong dự luật cũng được đưa ra, luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ trình bày một số điểm mới của dự luật trong bản tin Câu chuyện hội nhập kênh truyền hình nhân để khán thính giả được cập nhật.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn