Trong chương trình Nhịp cầu Netviet, kênh VTC10, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn về Điều kiện để luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn