Trong chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi với khán giả truyền hình về chủ đề Bảo vệ quyền tác giả theo luật Việt Nam.

Mời Quý vị xem nội dung sau:

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn