Về việc chuyển vốn góp sang Lào.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Bên công ty chúng tôi đang có nhu cầu chuyển vốn góp đầu tư sang công ty mới thành lập bên Lào.

Luật sư tư vấn và gửi báo giá giúp em các thủ tục cần phải hoàn thiện để chuyển tiền vốn góp nhé,

Vốn góp bên công ty Làotheo ĐKKD tạm thời là 5.000.000$

Bên công ty chúng tôi dự kiến chuyển sang 2.500.000$

Luật sư trả lời: Thay mặt SB Law, trân trọng cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến vấn đề dưới đây, phiền Quý công ty vui lòng cho biết, công ty đã hoàn tất việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho dự án tại Lào hay chưa? Nếu đã hoàn tất, Quý công ty vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Nếu chưa, Quý công ty vui lòng cho biết các thông tin sau đây:

- Hoạt động theo dự án đầu tư tại Lào là hoạt động gì?

- Tổng vốn đầu tư của dự án tại Lào là bao nhiêu tiền?

- Công ty chị đầu tư tại Lào dưới hình thức nào? Thành lập công ty 100% vốn do bên chị sở hữu? Thành lập liên doanh với đối tác tại Lào? Hay hình thức đầu tư khác, Quý công ty vui lòng nêu rõ.

- Nếu đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp tác với đối tác tại Lào, Quý công ty vui lòng cho chúng tôi biết tỷ lệ góp vốn giữa các Bên?

- Quý công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thành lập công ty tại Lào hay chưa? Nếu có, Quý công ty vui lòng gửi bản scan cho chúng tôi.

Trên cơ sở những thông tin do Quý công ty cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và gửi báo giá trong thời gian sớm nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan