Văn phòng đại diện của VNPT Global được mở tại Campuchia

Nội dung bài viết

VNPT Global là doanh nghiệp viễn thông thuộc Mobifone. Đây là doanh nghiệp với mục tiêu kinh doanh toàn cầu trong lĩnh vực viễn thông.

Với mục tiêu đó, VNPT Global mong muốn được mở hiện diện thương mại tại nước ngoài, mục tiêu đầu tiên đó là mở văn phòng đại diện tại Campuchia.

S&B Law là nhà tư vấn pháp luật cho VNPT Global trong các dự án viễn thông và lần này tiếp tục cung cấp dịch vụ pháp lý cho VNPT Global mở văn phòng đại diện tại Campuchia.

Sau quá trình làm việc tích cực và cẩn trọng, hiện tại, văn phòng đại diện VNPT Global đã được mở và chính thức đi vào hoạt động tại Campuchia.

Chúng tôi mong muốn VNPT Global sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư lớn tại Campuchia.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan