Vấn đề đất đai liên quan tới nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Liên quan đến đất đai, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quy định tạo ra một cơ sở ổn định và lâu dài để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FIEs), đặc biệt là FIEs có quyền được hưởng khoản đầu tư vào đất; có quyền thế chấp, có khả năng gia hạn hợp đồng thuê đất từ Chính phủ khi hết hạn.

Ngoài ra, Luật Đất đai mới 2013 đã mở rộng quyền của FIEs trong các lĩnh vực như lựa chọn thuê đất, đặc biệt là trong các trường hợp mà cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đã cùng đầu tư phát triển và đòi hỏi quyền bình đẳng.

Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất chủ yếu được điều chỉnh bởi Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự cũng quy định các vấn đề chung liên quan đến đất đai, bất động sản và tài sản.

Bên cạnh đó, các FIE kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng phải tuân thủ hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản và/hoặc nhà ở.

 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thông thường, các nhà đầu tư nước ngoài có thể có quyền sử dụng đất bằng cách sử dụng công ty liên doanh trong đó đối tác Việt Nam đóng góp quyền sử dụng đất dưới dạng góp vốn, hoặc (b) bằng cách thuê đất trực tiếp từ một số bên cho thuê như Nhà nước.

Tuy nhiên, các FIE thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc kết hợp bán và cho thuê cũng có thể được giao đất với việc trả thuế sử dụng đất.

CHO THUÊ ĐẤT

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất trực tiếp từ Chính phủ sau khi nhà đầu tư thành lập Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc được cho thuê lại đất từ các nhà phát triển cơ sở hạ tầng.

Thời Hạn Thuê

Thời hạn thuê phải phù hợp với thời hạn của dự án được phê duyệt quy định rằng không vượt quá 50 năm hoặc, trong một số trường hợp là 70 năm.

Việc gia hạn thời hạn thuê có thể được Chính phủ cho phép khi hết hạn nếu bên thuê muốn tiếp tục sử dụng đất.

Để cho thuê quyền sử dụng đất, phải có một hợp đồng bằng văn bản có công chứng của Cơ quan công chứng.

Đối với gia đình và nhà ở đơn lẻ, chứng nhận có thể được thực hiện bởi công chứng viên nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân của xã, phường hoặc thị trấn nơi có đất.

 

CHÍNH SÁCH BẮT BUỘC

Miễn giảm và giảm giá thuê mặt đất và nước áp dụng cho một số dự án đầu tư đáp ứng một số điều kiện nhất định như đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh hoặc một số lĩnh vực kinh doanh nhất định và/hoặc các vị trí địa lý được khuyến khích.

Các doanh nghiệp nước ngoài và các bên nước ngoài đến hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) có thể được miễn giảm tiền thuê đất và nước trong khoảng từ 3 năm cho toàn bộ thời gian hoạt động và thuê lại đất và mặt nước trong một số trường hợp.

HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG

Theo Luật Đất đai Việt Nam hiện hành, tất cả các hợp đồng liên quan đến giao dịch đất đai phải được công chứng bởi công chứng viên, ngoại trừ việc chuyển nhượng hoặc cho thuê một tài sản mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu được phép kinh doanh bất động sản.

NHÀ Ở/CĂN HỘ ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo các quy đinh hiện hành, các tổ chức và cá nhân nước ngoài sau đây được phép mua và sở hữu nhà ở / căn hộ tại Việt Nam (theo các điều kiện và hoàn cảnh nhất định):

  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở dự án tại Việt Nam được quy định trước trong Luật Nhà ở và các quy định pháp luật tương ứng;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
  • Cá nhân nước ngoài được phép nhập cư hợp pháp vào Việt Nam.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan