Vấn đề chậm hoặc không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, trong chương trình Thư Viện Cuộc Sống, VTV6 Đài Truyền Hình Việt Nam, đã đề cập tới vấn đề bảo hiểm xã hội bắt buộc trong doanh nghiệp những vấn đề sau:

Phóng viên: Người sử dụng lao động sẽ bị phạt với mức phạt như thế nào đối với hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc hoặc đóng không đúng mức quy định?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 95 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội,đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngthì hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Phóng viên: Đã cần áp dụng các biện pháp hình sự đối với các DN nợ đọng BDXH này hay chưa? Nếu ko thì cần áp dụng biện pháp xử phạt như thế nào?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Theo quan điểm của tôi, chỉ nên áp dụng biện pháp hình sự đối với những doanh nghiệp tuy có điều kiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhưng cố tình chây ỳ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần và gây hậu quả nghiêm trọng.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan