Ưu, nhược điểm giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình đang có nhu cầu thành lập một công ty TNHH ở Hà Nội, nhưng đang phân vân giữa Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên, SB LAW có thể phân tích giúp mình ưu điểm, nhược điểm của hai hình thức này được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến câu hỏi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Về ưu điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu do đó, chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ chủ thể khác.

Bên cạnh đó, do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là ưu điểm hơn hẳn nếu so với doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài những ưu điểm trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn còn có những nhược điểm sau:

Thứ nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về mặt pháp luật chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

Thứ hai, do chế độ trách nhiệm hữu hạn, chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Thứ ba, về việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu. Chính vì vậy, việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tương đối khó khăn, nếu trong trường hợp gặp khó khăn cần huy động vốn từ bên ngoài thì dường như là không thể, chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể tự xoay sở vay vốn để huy động vốn cho công ty để công ty tiếp tục hoạt động.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Về ưu điểm: Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty.

Bên cạnh đó, số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Về nhược điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nhược điểm lớn nhất là về việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu và bị giới hạn đến 50 thành viên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan