Tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty em là công ty TNHH 2 TV, một TV là doanh nghiệp Việt Nam, một TV là doanh nghiệp Hàn quốc. Kinh doanh ngành nghề dịch vụ quảng cáo.
Luật sư cho em hỏi là tính đến thời điểm hiện tại, Luật có quy định gì về tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo không ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay pháp luật không có quy định về tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong ngành dịch vụ quảng cáo.

Theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, từ sau ngày 1/1/2009, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành dịch vụ quảng cáo là không hạn chế, với điều kiện là phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc đầu tư theo dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty quảng cáo của Việt Nam. Quy định về không hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được

quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014:

“Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  1. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  2. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  3. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”

Như vậy, trong trường hợp này, công ty thuộc loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên – là công ty có doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với đối tác doanh nghiệp Việt Nam – được phép kinh doanh ngành nghề dịch vụ quảng cáo. Ngành nghề kinh doanh là dịch vụ quảng cáo không giới hạn tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối chiếu với quy định pháp luật chuyên ngành và biểu cam kết WTO) và nhà đầu tư trong nước, do đó hai doanh nghiệp này có thể góp vốn theo tỷ lệ được hai bên thỏa thuận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan