Tín Nghĩa là một doanh nghiệp lớn và kinh doanh đa ngành tại Việt Nam. Công ty cũng đã tiến hành đăng ký thương hiệu Tín Nghĩa cho nhiều sản phẩm và dịch vụ mà công ty kinh doanh.

Trong quá trình kinh doanh, Tín Nghĩa đã bị một công ty khác sử dụng thương hiệu Tín Nghĩa trong hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề.

Để bảo vệ danh tiếng của mình, Tín Nghĩa đã ủy quyền cho SBLaw tiến hành xử lý vi phạm nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền.

Vụ việc đã được xử lý thành công.

Với thành công này, SBLaw được Tín Nghĩa đánh giá rất cao trong hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ của mình.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn