Tư vấn xin cấp phép trang thông tin điện tử

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình có nhu cầu xin cấp phép trang thông tin điện tử. SB LAW báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng cân nhắc:

  1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội, để sử dụng hợp pháp trang thông tin điện tử đối với một website, một pháp nhân cần phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở Thông tin và Truyền thông. Để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Quý Khách hàng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

- Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông: Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung là người đứng đầu doanh nghiệp hoặc có thể ủy quyền cho cấp phó, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, nếu là người nước ngoài thì phải có địa chỉ tạm trú ít nhất là 6 tháng tại Việt Nam.

- Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động:

+ Có phương án hoạt động tài chính cho năm hiện tại và ba năm tiếp theo,

+ Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03(ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);

+ Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam;

+ Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng;

+ Nhân sự bộ phận kỹ thuật phải có ít nhất 01 người đáp ứng về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Biên tập trang thông tin điện tử và an toàn, bảo mật thông tin (Theo Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

-Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

+ Tên miền phải có thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép.

+ Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

  1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

2.1 Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ hỗ trợ xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

-Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Khách hàng liên quan đến việc xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

-Soạn thảo hồ sơ về việc xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho Quý Khách hàng;

-Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền

-Thay mặt Quý Khách hàng nhận kết quả và bàn giao cho Quý Khách hàng.

2.2 Thời gian thực hiện:

-Thời gian để soạn hồ sơ xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law;

-Thời gian nhận được Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho hồ sơ xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là: 21.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng);

-Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10%VAT và phí ngân hàng (nếu có);

- Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan