Câu hỏi:

Mình muốn xin giấy phép sản xuất phim điện ảnh – đây là ngành nghề chính của công ty mình. Công ty mình vốn điều lệ là 200 triệu mà mình tìm hiểu yêu cầu vốn là 1 tỷ. Quý Công ty có thể tư vấn giúp mình trường hợp xin giấy phép này không?

Luật sư trả lời:

Trước hết, Công ty Luật TNHH SB LAW trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn về việc xin giấy phép kinh doanh mà cụ thể là ngành nghề: sản xuất phim điện ảnh, dưới đây là ý kiến trả lời của SB LAW để bạn tham khảo:

Sản xuất phim là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014), do đó ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa – Thông tin cấp.

Khoản 2 Điều 14 Luật Điện Ảnh năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim là:

  1. Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP thì vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ).

  1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 của Luật Điện Ảnh:
  • Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  • Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

=>Xét quy định trên và theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có vốn điều lệ là 150 triệu đồng thì việc thành lập công ty với ngành nghề chính là sản xuất phim điện ảnh sẽ không khả thi vì nếu mà công ty bạn dự định thành lập có những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, thì đầu tiên vốn góp vào công ty của các thành viên, cổ đông sáng lập tối thiểu phải bằng vốn quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đó (trong trường hợp này tối thiểu là 1 tỷ đồng).

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn