Tư vấn về việc xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình muốn xin giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Cho mình hỏi: -Mình phải thực hiện những thủ tục gì?

-Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

 1. TƯ VẤN SƠ BỘ

A-Điều kiện cấp phép:

(i)Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;

(ii)Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học;

(iii)Giáo viên có đủ điều kiện về sức khoẻ; Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan;

(iv)Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

B- Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:

(i)Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

(ii)Giấy phép đăng ký kinh doanh;

(iii)Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

(iv)Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

C – Thời gian thực hiện:

(i)Thời gian SB Law soạn thảo hồ sơ là 07 ngày làm việc kể từ ngày SB Law và Khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ và Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law. Hồ sơ sẽ được SB Law gửi cho Khách hàng bằng file mềm qua email và hướng dẫn Khách hàng ký đóng dấu để hoàn thiện.

(ii) Sau khi Khách hàng đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của SB Law, Khách hàng sẽ chuyển lại hồ sơ để SB Law tiến hành nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép.

 1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

Mô tả phạm vi dịch vụ

A.Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

B.Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.

C.Thủ tục sau cấp phép:

 • Nhận và trả các kết quả/văn bản chấp thuận cho Khách hàng.
 1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống là 36.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng).

Thuế Giá trị Gia tăng (10%): 3.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Tổng Phí dịch vụ sau thuế GTGT: 39.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan