Tư vấn về việc tách công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình đang có nhu cầu tách công ty cổ phần (giữ nguyên công ty cũ, thành lập 1 công ty mới). Nếu SB LAW cũng làm dịch vụ này thì báo giá và thời gian thực hiện hồ sơ giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Khách hàng về việc tách công ty cổ phần, Chúng tôi xin gửi Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Khách hàng xem xét:

  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Lộ trình thực hiện thủ tục tách công ty sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách và công ty bị tách.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp được tách, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng hoàn thành thủ tục sau cấp phép bao gồm: đăng ký khắc con dấu doanh nghiệp; đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép hoặc do hồ sơ phải giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan khác. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2.PHẠM VI DỊCH VỤ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

§ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§ Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ tách công ty, bao gồm: (i) Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty được tách; (ii) Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách; (iii) các tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và đầu tư;

§ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

B. Thủ tục cấp phép:

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ Cơ quan cấp phép.

C. Thủ tục sau cấp phép:

§ Thông báo về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký khắc con dấu và công bố mẫu con dấu doanh nghiệp trên Công thông tin.

Quý Khách hàng lưu ý: Phạm vi dịch vụ trên của SB Law không bao gồm các thủ tục với cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, thủ tục đăng ký chữ ký số và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ công ty bị tách sang công ty được tách tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý đất đai.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 2 nêu trên là 45.000.000 VNĐ (Bốn mươi năm triệu đồng).

(Phí dịch vụ đã bao gồm phí nhà nước và phí khắc con dấu của công ty được tách cho Quý Khách hàng nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan