Tư vấn về việc giải thể công ty cổ phần tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở ở Hà Nội. Do nhiều nguyên nhân công ty mình giải thể. Cho mình hỏi thủ tục giải thể như thế nào? Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng cân nhắc:

I- TƯ VẤN SƠ BỘ:

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục giải thể Công ty được thực hiện thông qua các giai đoạn như sau:

BƯỚC 1: THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN CÁC NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp” .

Trong giai đoạn này, Công ty cần tiến hành các thủ tục để quyết toán tất cả các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến thời điểm dự định giải thể.

Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế do Chi cục thuế quản lý phát hành. Giấy xác nhận này là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã không còn khoản nợ thuế nào đối với Nhà nước.

Doanh nghiệp giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động, quyết toán nghĩa vụ Bảo hiểm xã hội của của người lao động trong Công ty. Ngoài ra, Công ty tiến hành thanh lý các Hợp đồng đã hoặc đang ký kết với các đối tác; không ký kết thêm các Hợp đồng mới cũng như thực hiện huy động vốn vào Công ty; tiến hành thanh toán các khoản nợ khác (ngoài nợ thuế, bảo hiểm xã hội) nếu có đối với các bên liên quan trước khi tiến hành thủ tục giải thể.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

BƯỚC 2: HOÀN TRẢ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Sau khi thực hiện xong việc quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an TP.Hà Nội. Hoàn tất thủ tục này, doanh nghiệp sẽ được cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đã nộp con dấu.

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Sau khi hoàn tất Bước 1 và Bước 2, doanh nghiệp sẽ nộp bộ hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sẽ cấp Thông báo giải thể doanh nghiệp, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đã được chính thức giải thể và xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Quý Công ty tự thực hiện thủ tục quyết toán thuế và cung cấp cho SBLaw Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế Phiếu chuyển của cơ quan thuế (nếu có) để SBLaw tiến hành các thủ tục cần thiết.

II- PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ giải thể doanh nghiệp cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

a. Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp;

b. Soạn thảo bộ hồ sơ giải thể;

c. Thực hiện thủ tục đăng bố cáo giải thể;

d. Thay mặt Khách hàng hoàn trả con dấu pháp nhân tại cơ quan Công an TP. HCM;

e. Theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về việc giải thể;

f. Nhận kết quả của thủ tục giải thể doanh nghiệp và bàn giao cho Khách hàng.

III- PHÍ DỊCH VỤ CỦA SBLAW

Với phạm vi công việc nêu tại Mục II, SBLaw đề nghị mức Phí dịch vụ là: 6.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng). Phí dịch vụ này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các chi phí cho các bên thứ ba mà không thuộc nghĩa vụ của SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan