Tư vấn về vấn đề ghi tên các thành viên vào sổ đỏ

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên Truyền hình quốc hội trong chương trình Hiểu Đúng – Làm Đúng về vấn đề ghi tên các thành viên vào sổ đỏ. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống: anh Thắng và anh Trọng mới lấy vợ, tuy nhiên, sau khi có thông tin về việc sổ đỏ phải ghi tên đầy đủ các thành viên trong gia đình nên gia đình 2 anh có mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn, gia đình anh Trọng đã tìm đến luật sư để xin tư vấn về vấn đề ghi tên các thành viên vào sổ đỏ.

Luật sư tư vấn:

Trước đây, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình đã được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên – Môi trường ra đời đã sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (ngày 19/5/2014), quy định: “Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình.

Sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Như vậy, Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.

Thông tư 33/2017 quy định áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình. Các thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất thì không ghi trên giấy chứng nhận.

Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào sổ đỏ, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của luật Đất đai năm 2013. Trường hợp cấp sổ đỏ đối với đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đó.

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai thì “hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Do đó, khi ghi sổ đỏ thì chỉ thể hiện thông tin các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình. Các thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất thì không ghi trên giấy chứng nhận.

=> Chia ra 02 trường hợp:

– Trường hợp 1: Nếu bố mẹ bạn cho riêng bạn quyền sử dụng mảnh đất, thì đây là tài sản riêng của bạn, và bạn chỉ cần ghi họ, tên của bạn vào sổ đỏ, trừ khi vợ chồng bạn đã có thỏa thuận đưa vào tài sản chung.

-Trường hợp 2: Nếu bố mẹ bạn cho vợ chồng bạn mảnh đất đó, thì đây là tài sản chung của vợ chồng. Và trong trường hợp này sẽ ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào sổ đỏ, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của luật Đất đai năm 2013.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan