Tư vấn về vấn đề chia lợi nhuận trong doanh nghiệp FDI.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp muốn tiến hành chia lợi nhuận cho chủ sở hữu bằng tiền mặt.

Đề nghị luật sư SBLAW tư vấn giúp Doanh nghiệp (DN) các vấn đề sau:

Theo quy định, bên DN có đủ điều kiện để chia lợi nhuận cho chủ sở hữu không? Nếu có, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những hồ sơ gì?

Chủ sở hữu DN là cá nhân không phải kê khai và tính nộp thuế thu nhập cá nhân cho phần lợi nhuận được hưởng có đúng không?

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế phát sinh thì doanh nghiệp có quyền chia lợi nhuận cho các cổ đông/thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên).

Việc chia lợi nhuận sau thuế đối với công ty TNHH 1 thành viên được thể hiện bằng Quyết định của chủ sở hữu về việc chia lợi nhuận sau thuế.

Trường hợp cá nhân làm chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì không có nghĩa vụ phải kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn (được hướng dẫn tại Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17 tháng 3 năm 2015.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan