Tư vấn về trường hợp đóng thuế thu nhập cá nhân bất thường

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tại, tôi vừa ký hợp đồng dịch vụ 6 tháng với 1 công ty vào tháng 01/2018 mức lương 6 triệu. Tôi chỉ làm việc tại công ty này. Tôi phải đóng thuế thu nhập bất thường trên hoặc bằng 10%. Với mức lương trên, tôi không biết quy định đóng thuế của công ty là đúng hay sai? Nếu là bắt buộc theo quy định thì tôi có thuộc diện đối tượng xin hoàn thuế tại chi cục thuế hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau

"...i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.."

Với dữ liệu bạn đưa ra thì bạn làm việc duy nhất tại một công ty với hợp đồng dịch vụ 6 tháng và mức lương được chi trả là 6 triệu đồng (một năm tổng thu nhập của bạn dự kiến 72 triệu đồng thì nếu như bạn không làm cam kết không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì bạn sẽ phải chịu khấu trừ thuế 10%.

Cuối năm bạn làm một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau gửi tới cơ quản thuế quản lý trực tiếp để yêu cầu hoàn

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan