Tư vấn về hợp đồng mượn tài sản

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Năm 1999, một người bà con có cho bố mẹ tôi mượn một căn nhà tại Hải Phòng để ở.

Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ. Từ năm 2001 đến nay chúng tôi không liên hệ được người bà con đã cho mượn, theo thông tin chúng tôi nghe được thì người này đã mất. Vậy nay tôi muốn làm sở hữu chủ căn nhà này thì phải làm thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn đã cung cấp thì chúng tôi xác định đây là hợp đồng mượn tài sản cụ thể là mượn nhà ở.

Điều 494 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng mượn tài sản như sau:

“Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”.

Và tại Điều 496 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên mượn tài sản như sau:

“Bên mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.
  2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn.

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được…”.

Như vậy, theo các quy định trên thì bạn có nghĩa vụ phải trả lại ngôi nhà cho người bà con mà bố mẹ bạn đã mượn. Trường hợp người bà con cho bố mẹ bạn mượn nhà đã chết thì bạn vẫn phải có nghĩa vụ trả ngôi nhà lại cho những người thừa kế của người bà con đó. Trong trường hợp mà không có người thừa kế thì ngôi nhà đó sẽ là tài sản của Nhà nước, bạn không có quyền sở hữu ngôi nhà đó.

Nếu bạn muốn làm chủ sở hữu ngôi nhà đó thì bạn phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014:

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;”.

Theo đó thì bạn có thể mua lại ngôi nhà từ những người thừa kế của người đã cho bố mẹ bạn mượn nhà.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan