Tư vấn về hoạt động cho vay vốn

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty TNHH, có trụ sở tại Hà Nội. Bên mình đang cho công ty con trong tập đoàn vay vốn hoạt động, gồm nhiều hợp đồng nhỏ tại các thời điểm khác nhau. Theo quy định thì vốn vay không được quá bao nhiêu lần hay % vốn sở hữu của công ty đó. Cả 2 công ty đều là công ty 100% vốn nước ngoài.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc măc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại Luật Việt Nam không có quy định khống chế tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu dành cho các tổ chức phi tín dụng.

Còn đối với các tổ chức tín dụng thì giới hạn cho vay áp dụng đối với 1 khách hàng là không vượt quá 15% vốn tự có và 50% vốn tự có đối với 1 nhóm khách hàng liên quan. Mình có thể tham khảo giới hạn này để có sự điều chỉnh một cách phù hợp với thực tế kinh doanh của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan