Tư vấn về hình thức góp vốn thành lập Công ty Cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình có dự định thành lập Công ty Cổ phần với phần vốn góp cụ thể như sau: Công ty mìnhchiếm 70%, và 2 đối tác nước ngoài chiếm 30%.

Tuy nhiên bên mình đang sở hữu 2 dự án nên đang cân nhắc về hai hình thức góp vốn cụ thể:

TH1: Bên mình sẽ góp vốn bằng tiền mặt sau đó sẽ bán lại 2 dự án cho pháp nhân mới thành lập.

TH2: Bên mình sẽ góp vốn trực tiếp bằng 2 dự án trên.

SB LAW có thể tư vấn giúp mình về việc lựa chọn hình thức góp vốn, trong hai trường hợp trên, trường hợp nào có lợi cho bên mình hơn?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, phải khẳng định rằng “dự án” mà bạn đang nói tới không phải là một dạng tài sản có thể dùng để góp vốn. Theo Bộ luật dân sự 2015 quy định “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Theo chúng tôi hiểu: cái công ty dùng để góp vốn là tiền thu được từ việc thực hiện hai dự án. Tuy nhiên các “khoản phải thu” này chưa phải là doanh thu được ghi nhận của công ty, nó là tài sản hình thành trong tương lai mà việc góp vốn bằng tài sản hình thành trong tương lai thì còn khá tranh cãi.

Do vậy, để rõ ràng, đơn giản cho việc thành lập công ty, bạn nên đăng ký góp vốn đầu tư cho dự án bằng tiền mặt, sau đó góp vốn bằng tiền mặt. Việc mua bán các “dự án” đó với công ty được thành lập sẽ được thực hiện sau. Như vậy, sẽ có lợi hơn cho thủ tục xin phép đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan