Tư vấn về Giấy phép vận tải quốc tế Việt-Lào

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài thì có thể xin giấy phép để hoạt động lĩnh vực vận tải hàng hoá đường bộ Việt – Lào hay không ?

Đề nghị luật sư SBLAW tư vấn:

Trả lời: Về câu hỏi của Quý công ty, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để được cấp giấy phép hoạt động vận tải quốc tế Việt Lào, doanh nghiệp phải đáp ứng được 2 điều kiện cơ bản sau:
(i) Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên, không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản;
(ii) Có phương án kinh doanh phù hợp.
Do vậy, nếu doanh nghiệp đã được phép hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa trong nước và đã hoạt động trong lĩnh vực này 03 năm trở lên, có phương án kinh doanh phù hợp thì vẫn được xem xét cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa Việt Lào.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan