Tư vấn về chữ ký điện tử cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang muốn ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng bằng chữ ký điện tử. Chúng tôi muốn nhờ SBLAW tư vấn về giá trị chữ ký điện tử.

Trả lời: Việc giao kết hợp đồng bằng cách sử dụng chữ ký điện tử được điều chỉnh theo quy định của Luật giao dịch điện tử năm 2005. Theo đó, loại chữ ký điện tử được chính thức công nhận cho đến thời điểm hiện tại là chữ ký số. Chữ ký số sẽ do một trong ba tổ chức sau đây cung cấp:

  1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;
  2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;
  3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

Theo thực tiễn làm việc mà chúng tôi biết, hiện tại một số doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ chữ ký số của Docusign để ký các hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, trong thời gian mới lần đầu này, bên cạnh việc sử dụng dịch vụ chữ ký số của Docusign, sau khi ký điện tử xong, em vẫn nhận thấy các doanh nghiệp vẫn in ra một bản cứng để ký tươi lần nữa nhằm thuận tiện cho việc lưu giữ và giải trình với các cơ quan như thuế hoặc bảo hiểm xã hội.

Mời các bạn xem thêm:

Luật sư doanh nghiệp

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan