Tư vấn về các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Cho mình hỏi: Có các hình thức nào để mình có thể đầu tư sang Hong Kong? Và đầu tư vào ngành nghề nào thì được?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, SB LAW xin tư vấn như sau:

Điều 52 Luật đầu tư 2014 quy định về hình thức đầu tư ra nước ngoài như sau:

“1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

  1. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều này”.

Trên đây là các hình thức đầu tư mà doanh nghiệp có thể tham khảo. Còn về ngành nghề kinh doanh thì pháp luật Việt Nam không quy định các ngành nghề kinh doanh được phép đầu tư sang nước ngoài. Nên doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì sẽ được đầu tư ra nước ngoài với các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Hong Kong không cấm.

Lưu ý: Riêng với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan