Câu hỏi:

Bên mình muốn mở 1 công ty đào tạo tiếng Nhật và dịch vụ tư vấn du học ở Hà Nội

Quý công ty có thể tư vấn cho tôi trình tự thực hiện và nếu Quý công ty có thực hiện dịch vụ này thì vui lòng báo giá cụ thể giúp mình.

 

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc (i) thành lập trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Nhật và (ii) trung tâm tư vấn du học. Vì vậy, Chúng tôi xin hân hạnh trình bày bản Đề xuất Dịch vụ Pháp lý để Quý Khách hàng xem xét.

 1. Ý KIẾN SƠ BỘ

(A) THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

Trong trường hợp Khách hàng đã có công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, thì sẽ thực hiện đăng ký cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tiếp theo, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể mà Khách hàng có thể lựa chọn địa điểm hoạt động kinh doanh của Trung tâm ngoại ngữ này tại:

 • Địa chỉ trụ sở chính của Công ty; hoặc
 • Địa chỉ Chi nhánh hoặc Địa điểm kinh doanh khác của Công ty.

Trong trường hợp Trung tâm sẽ hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty thì cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập đối với Trung tâm ngoại ngữ trước khi hoạt động.

Trong trường hợp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh của Trung tâm tại một địa chỉ khác ngoài trụ sở chính của Công ty, thì  phải thực hiện lần lượt hai thủ tục sau: (i) thành lập mới Chi nhánh hoặc Địa điểm kinh doanh với chức năng kinh doanh là dịch vụ đào tạo, giáo dục; và (ii) xin cấp Giấy phép thành lập đối với Trung tâm ngoại ngữ.

Đối với trường hợp Trung tâm ngoại ngữ hoạt động dưới hình thức Chi nhánh của Công ty thì Trung tâm được phép sử dụng con dấu tròn được cấp cho Chi nhánh để tiến hành giao dịch, hoạt động; các trường hợp còn lại Trung tâm sẽ sử dụng con dấu tròn của Công ty để tiến hành giao dịch, hoạt động.

Ngoài ra, nếu Trung tâm ngoại ngữ muốn tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc thì người lao động nước ngoài đó phải có Giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài được cấp hợp lệ, trừ những trường hợp không cần xin giấy phép lao động.

Theo đó, để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì cần thực hiện thông qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1:    Thủ tục thẩm tra tại cơ quan địa phương

Thời gian hoàn tất giai đoạn này là khoảng hai mươi ngày (20) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:    Thủ tục thẩm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn tất giai đoạn này là khoảng hai mươi ngày (20) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

LƯU Ý:          Để được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt và cấp phép thành lập, Quý Công ty

cần phải lưu ý chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ sau trong Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

 • HỒ SƠ XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM:
 • Tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Thông tin về Công ty;
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ chức (hoặc phòng chuyên môn);
 • Điện thoại liên lạc: số máy bàn / di động
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc Trung tâm (Lưu ý: không được là Cán bộ – Công nhân viên chức đang thuộc biên chế nhà nước);
 • Quyết định bổ nhiệm / cử Giám đốc Trung tâm: trong đó nêu rõ các thông tin về Giám đốc Trung tâm như nêu tại Mục (iv) phía dưới;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình đào tạo/ Giáo trình sử dụng
 • Đối tượng học
 • Cam kết
 • TÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:
 • Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.
 • Đặt tên theo quy định: Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng. Vd: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học ABCD
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT:
 • Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm) Trung tâm ngoại ngữ là 07 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh, phòng Giám đốc, giáo viên…), trong đó tối thiểu có 02 phòng học diện tích > 35m2, có đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập.
 • Bản thống kê về cơ sở vật chất văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.
 • Diện tích và khu vực bãi để xe.
 • Có Giấy xác nhận đạt đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.
 • Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.
 • Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Trung tâm.
 • Hợp đồng thuê nhà, đất tại nơi đặt Trung tâm phải có xác nhận của chính quyền địa phương và phải thỏa mãn các tiêu chí như: Địa điểm không được gần các Trung tâm hiện có/ mật độ giao thông phù hợp, tránh ồn ào…
 • ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN:
 • Danh sách đội ngũ quản lý:
 • Giám đốc trung tâm: Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục). Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của Giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 5 năm. Một người có thể được công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ. Giám đốc là người nước ngoài (được quy định riêng) đối với đơn vị, tổ chức có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giám đốc Công ty, Doanh nghiệp…, có thể là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ tiêu chuẩn qui định.

 • Phó Giám đốc trung tâm (nếu cần thiết): Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng. Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của Giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc theo nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm.
 • Danh sách đội ngũ giáo viên: giáo viên cơ hữu hoặc thỉnh giảng có đủ tiêu chuẩn quy định (có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học
 • Bộ hồ sơ lý lịch đi kèm:
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng bao gồm: họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, hợp đồng lao động , chức vụ hiện tại, cơ quan công tác, có ảnh 3×4, giáo viên người nước ngoài thì phải kèm theo giấy phép lao động.
 • Lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.
 • Bản sao văn bằng chuyên môn, văn bằng quản lý có thị thực.
 • Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).
 • CÁC TIÊU CHÍ KHÁC:
 • Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.
 • Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên. Nên kê khai cụ thể: Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh – cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ). Các khoản chi: lương giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu).
 • Có bản dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo của Trung tâm.
 • Có Bản Quy chế làm việc/hoạt động của cơ sở có chữ ký xác nhận của Giám đốc Công ty.
 • Hồ sơ nộp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

(B) ĐỐI VỚI TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, để có thể tiến hành kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Khách hàng cần thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1. Tiến hành thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh nếu chưa đăng ký ngành nghề liên quan đến dịch vụ tư vấn du học.

Bước 2: Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, để được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC của sblaw
PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị hồ sơ:

·  Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ đăng ký theo quy định;

·  Soạn thảo các tài liệu cần thiết để nộp bằng tiếng Việt;

·  Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan cấp phép.

Thủ tục cấp phép:

·  Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền;

·   Giám sát và theo dõi tiến độ với các cơ quan về quá trình phê duyệt;

·    Cập nhật cho khách hàng tiến độ và các yêu cầu bổ sung (nếu có); và

·    Bàn giao kết quả cho Khách hàng.

 1. PHÍ DỊCH VỤ
  • Phí dịch vụ cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ:000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu Việt Nam đồng).
  • Phí dịch vụ cho việc thành lập trung tâm tư vấn du học:000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng).

Tổng chi phí ước tính: 80.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi triệu Việt Nam đồng), chưa bao gồm 10% VAT, chi phí dịch thuật.

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn