Tư vấn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng đại lý

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình ở Hà Nội. Công ty của mình có ký kết hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa với công ty X. Theo hợp đồng công ty của mình thực hiện việc bán nem chua do công ty X sản xuất với thời hạn là 4 năm. Hôm trước, một khách hàng sau khi mua và sử dụng nem chua tại cửa hàng của công ty mình đã bị ngộ độc. Vậy công ty mình có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đó không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty của bạn ký hợp đồng đại lý mua bán với Công ty X, theo đó, công ty của bạn là bên đại lý, công ty X là bên giao đại lý

Điều 170 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền sở hữu trong đại lý thương mại như sau: “Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý”. Khi có sự kiện pháp lý xảy ra làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng thì tùy vào trường hợp cụ thể để xem xét trách nhiệm thuộc về bên nào. Dưới đây là các trường hợp cụ thể:

Trường hợp 1: Hai bên không có thỏa thuận

+Khoản 2 Điều 173 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên giao đại lý (trừ các trường hợp có thỏa thuận khác) như sau: “Chịu trách nhiệm về nghĩa vụ hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng của đại lý cung ứng dịch vụ”. Theo đó, bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có thiệt hại xảy ra

Trong trường hợp của bạn, nếu không có thỏa thuận giữa hai công ty về trách nhiệm bồi thường thì theo quy định tại Điều 173 công ty X sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

+Khoản 5 Điều 157 Luật Thương mại 2005 quy định bên đại lý có nghĩa vụ: “Bảo quản hàng hóa sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý trước khi mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi của mình gây ra”. Bên đại lý có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa và liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp có lỗi của mình gây ra.

Trong trường hợp nếu lỗi do bên công ty của bạn gây ra thì công ty của bạn và công ty X cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng bị ngộ độc.

Trường hợp 2: Có thỏa thuận

Nếu trong trường hợp, các bên có thỏa thuận về vấn đề bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại thực tế xảy ra thì khi đó trách nhiệm bồi thường sẽ dựa theo sự thỏa thuận của các bên. Nếu hai bên thỏa thuận bên công ty X sẽ chịu trách nhiệm thì khi có thiệt hại xảy ra thì công ty X sẽ bồi thường cho khách hàng; và ngược lại nếu công ty bạn thỏa thuận sẽ chịu trách nhiệm thì bên phía công ty của bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại thực tế xảy ra. Hoặc cả hai bên công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường khi có thiệt hại xảy ra.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan