Tư vấn thực hiện chương trình khuyến mãi

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình đang dự định thành lập chương trình khuyến mại “Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”. Cho mình hỏi: Trong hồ sơ khuyến mại, bên mình có phải thể hiện được số lượng, tổng giá trị quá tặng, điều kiện Khách hàng được hưởng quà tặng không? Công ty mình chỉ định 1 Khách hàng cụ thể có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp về chương trình khuyến mại của công ty bạn, bên bạn có thể thực hiện chương trình khuyến mại "Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ". Trong hồ sơ khuyến mại, bên bạn phải thể hiện được số lượng, tổng giá trị quá tặng, điều kiện Khách hàng được hưởng quà tặng, và với mỗi Khách hàng đó thì được hưởng giá trị quà tặng là bao nhiêu.

Tuy nhiên, công ty bạn lại chỉ định 1 Khách hàng cụ thể. Theo quy định pháp luật, thì không có quy định cụ thể về việc cấm chỉ định Khách hàng cụ thể để thực hiện Khuyến mại. Tuy nhiên khi vấn đề này thể hiện trong Hồ sơ khuyến mại, thì chuyên viên có thể không chấp nhận vì thông thường khi thực hiện khuyến mại, công ty sẽ xác định nhóm Khách hàng được hưởng quà tặng, chứ ít trường hợp chỉ định 1 Khách hàng duy nhất như yêu cầu của Công ty bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan