Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu khai thác than tại một địa phương ở Quảng Ninh. Cho tôi hỏi: Để được cấp Giấy phép khai thác than cần điều kiện gì và trình tự, thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định:

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

 

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản”.

Theo đó, hoạt động khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép và để được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, doanh nghiệp của anh cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định ở trên.

Doanh nghiệp của anh cần nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ với các giấy tờ tại Khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản 2010; Khoản 1 Điều 31 Nghị định 15/2012/NĐ-CP như sau:

– Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Bản chính Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Bản chính dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm Quyết định phê duyệt và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu.

Về thủ tục cấp: Doanh nghiệp anh gửi hồ sơ đến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc đến Sở Tài nguyên Môi trường trường hợp khai thác khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên Môi trường khoanh định và công bố (Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010, hướng dẫn bởi Điều 27 Nghị định 15/2012/NĐ-CP).

Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tối đa 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện theo các giai đoạn quy định cụ thể tại Điều 37 Nghị định 15/2012/NĐ-CP.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm Thông tư 129/2011/TT-BTC, ngày 15/09/2011 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan