Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội. Mình muốn hỏi một số thủ tục liên quan đến giấy phép Đăng ký kinh doanh như sau:

  1. Xóa tên 1 cổ đông trong ĐKKD.
  2. Bổ sung Chủ tịch HĐQT
  3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Bạn muốn xóa một cổ đông trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 quy định nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Vốn điều lệ.

Như vậy, bạn thay đổi cổ đông không nói rõ là thay đổi cổ đông sáng lập hay cổ đông thường. Nếu bạn thay đổi cổ đông thường, đây là việc nội bộ trong doanh nghiệp bạn và không phải thông báo tới Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Nếu việc thay đổi cổ đông là thay đổi cổ đông sáng lập, bạn sẽ phải làm thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông thay đổi.

+ Dánh sách cổ đông sáng lập khi thay đổi.

+ Danh sách cổ đông sáng lập gốc.

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

+ Biên lai lệ phí Nhà nước

Sau đó bạn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở hoạt động.

  1. Bạn muốn bổ sung Chủ tịch hội đồng quản trị

Đây là công việc nội bộ của công ty, công ty bạn chỉ cần họp Đại hội đồng cổ đông và ra Nghị quyết bầu, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới.

  1. Bạn muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty bạn đã thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh.

Hồ sơ theo quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan