Tư vấn thủ tục thành lập Hiệp hội

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình muốn thành lập 1 hiệp hội. Không biết thủ tục thế nào? Vui lòng báo giá giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Quý Khách hàng về thủ tục thành lập hiệp hội, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi để Quý Khách hàng xem xét:

I- THỦ TỤC CẤP PHÉP

Lộ trình đăng ký thành lập hiệp hội sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a.Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng bao gồm: (i) hồ sơ đề nghị công nhận; (ii) hồ sơ xin phép thành lập Hội gửi đến Bộ Nội vụ.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký.

b.Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

Thời gian để thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập hiệp hội là 90 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

c.Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

II- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 

a. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

§ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§ Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ đề nghị thành lập hội theo quy định của cơ quan

§ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

 

a. Thủ tục cấp phép:

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;

§ Đại diện Khách hàng nhận kết quả/chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III- PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục II như nêu trên là 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng).

10% thuế VAT6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng)

Tổng phí dịch vụ đã bao gồm 10% VAT là: 66.000.000 VNĐ (Sáu mươi sáu triệu đồng).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan