Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện công ty mình muốn tăng vốn điều lệ thêm 4 tỷ bằng cách phát hành thêm cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài hiện đang là cổ đông hiện hữu của công ty. Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài thông qua hình thức phát hành thêm cổ phần và chào bán số cổ phần đó cổ đông hiện hữu, Chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014, để thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty thì Khách hàng cần thực hiện các bước như sau:

 1. Thực hiện thủ tục phát hành cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 2. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, Khách hàng sẽ thực thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 Thời gian thực hiện

Chúng tôi dự kiến để hoàn thành công việc thì Khách hàng phải thực hiện các bước như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b, Đăng ký mua cổ phần cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được văn bản chấp thuận về việc nhà đầu tư được mua cổ phần của cơ quan nhà có thẩm quyền.

c, Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2.2 Phạm vi dịch vụ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị hồ sơ :

 • Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam;
 • Soạn thảo các tài liệu cần thiết;
 • Trao đổi với khách hàng về hồ sơ;
 • Hoàn thiện hồ sơ dựa theo ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
B. Thủ tục cấp phép:

 • Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi tiến độ với các cơ quan có thẩm quyền về quá trình phê duyệt;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);
 • Nhận kết quả từ Cơ quan cấp phép và bản giao cho Khách hàng bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép kinh doanh

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 2 nêu trên là 56.500.000 VNĐ (Năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam). Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, phí dịch thuật, công chứng tài liệu (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan