Tư vấn thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình thành lập tháng 06/2017, là Công ty TNHH 1 thành viên. Giám Đốc công ty mình muốn dùng ô tô để làm tài sản góp vốn vào Công ty. Bên mình cần làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Do bạn không nêu rõ Giám đốc công ty của bạn có đồng thời là chủ sở hữu của công ty hay không, nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn thành 02 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Giám đốc công ty của bạn đồng thời là chủ sở hữu của công ty

Khi đó việc góp vốn sẽ được thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

  1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”.

Theo đó để góp vốn công ty bạn cần:

-Quyết định góp vốn của chủ sở hữu công ty;

-Thực hiện chuyển quyền sở hữu máy múc sang cho công ty;

- Thông báo cho cơ quan Đăng ký kinh doanh về việc thay đổi vốn điều lệ.

Trường hợp 2: Giám đốc công ty không đồng thời là chủ sở hữu của công ty

Trường hợp này để Giám đốc công ty bạn có thể góp vốn vào công ty thì công ty bạn phải tổ chức lại theo loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (trong trường hợp chỉ có Giám đốc góp thêm vốn). Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

……………………………….

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
  2. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ; …”.

Theo đó, công ty bạn cần thực hiện:

-Hợp đồng góp vốn của Giám đốc với công ty;

-Chuyển quyền sở hữu máy móc sang cho công ty;

-Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp;

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan