Tư vấn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Đất của tôi đã được cấp giấy CNQSDĐ rồi, tôi muốn góp vồn vào công ty bằng quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì? Nếu số vốn góp nhỏ hơn giá trị quyền sử dụng thì tôi nên làm gì để tốt nhất cho mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:

“Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất …”.

Hồ sơ góp vốn bằng quyền sử dụng đất bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (công chứng hoặc chứng thực);

– Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất;

Thông thường, khi chủ sở hữu quyền sử dụng đất thực hiện góp vốn bằng toàn bộ diện tích đất thì chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như trên đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện. Việc đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện trong thời gian 10 ngày.

Nếu người sử dụng đất chỉ góp một phần diện tích đất thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước khi nộp hồ sơ trên.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan