Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình là công ty 100% vốn từ Nhật. Bên mình muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Nếu Quý Công ty có thực hiện dịch vụ này, vui lòng tư vấn và báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SB LAW trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng về thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), chúng tôi hân hạnh gửi Quý khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc.

I- TRÌNH TỰ THỦ TỤC

SB Law nhận định rằng, Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Do đó việc giải thể doanh nghiệp sẽ phải tiến hành theo 02 bước sau đây:

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. (Thời gian soạn thảo hồ sơ dự kiến 02 ngày làm việc).

Bước 2: Giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành bước 1, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian dự kiến hoàn thành công việc là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. (Thời gian soạn thảo hồ sơ dự kiến 02 ngày làm việc).

Quý khách hàng lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

II- PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

Phạm vi dịch vụ của SB Law cho các bước thủ tục nêu tại Điều I trên đây bao gồm các công việc sau:

(A) Chuẩn bị hồ sơ tài liệu:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

(B) Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được Chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho khách hàng.

III- PHÍ DỊCH VỤ

 1. Phí cho dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục II nêu trên là: 22.720.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) tương đương 1.000 USD (Một nghìn Đô la Mỹ)

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí về xử lý về vấn đề thuế.

2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 50% tổng phí dịch vụ.

– 50% tổng phí dịch vụ còn lại và phí dịch vụ phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 05 ngày làm việc sau khi SB Law hoàn thành công việc.

– Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan