Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình muốn giải thể doanh nghiệp. Vậy bên mình cần làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng xem xét:

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Lộ trình thực hiện thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a.Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

b.Thủ tục cấp phép: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Thông báo giải thể từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c.Thủ tục sau cấp phép: Sau khi thay mặt Khách hàng nhận Thông báo giải thể doanh nghiệp, chúng tôi sẽ bàn giao lại Thông báo Giải thể doanh nghiệp cho Khách hàng.

d.Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 

§ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§ Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ Giải thể doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

§ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép:

 

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

3.Thủ tục sau cấp phép:

§ Bàn giao Thông báo giải thể cho Quý Khách hàng

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 4 như nêu trên là 9.000.000 VNĐ (Chín triệu đồng) (Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan