Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh khách sạn cho người nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là nhà đầu tư Hàn Quốc, đang có ý định muốn đầu tư kinh doanh mảng khách sạn tại Việt Nam, tuy nhiên chưa biết thủ tục cần có những gì.

Chúng tôi đã thử tìm hiểu các thông tin trên mạng nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ các nội dung. Trường hợp như đối với dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng thì các hồ sơ cần như sau :

a) Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu);

b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
d) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Ðiều 29 của Luật Ðầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định 1

Vì chúng tôi chưa hiểu rõ nội dung của mục d) nên bên SBLAW có thể tư vấn giúp chúng tôi được không?

Trả lời:

Theo quy định của luật hiện hành thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký dự án đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

-Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan