Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất khẩu chè

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty trách nhiệm hữu hạn, có trụ sở ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Thủ tục cần thiết để bán chè khô tại Việt Nam và hướng tới thị trường nước ngoài. Từ trước tới giờ Công ty bên mình chuyên xuất khẩu sỉ chè sang các nước Trung Đông nhưng hiện tại muốn bán lẻ tại thị trường Việt Nam, vậy công ty mình cần phải chuẩn bị những thủ tục giấy tờ pháp lý gì để đủ điều kiện kinh doanh? Thời gian hoàn thiện là bao lâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh là một trong những nội dung phải đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn thêm kinh doanh những ngành nghề khác ngoài những ngành nghề đã đăng ký thì doanh nghiệp phải thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trường hợp nếu công ty bạn muốn kinh doanh chè tại Việt Nam, nếu trong đăng kí kinh doanh chưa có mã ngành về kinh doanh chè thì bạn phải bổ sung ngành nghề “bán buôn thực phẩm” mã ngành 4632 (Theo Quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT).

Hồ sơ thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

-Thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo mẫu II-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKH). Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định của chủ sở hữu công ty;

Hồ sơ gửi đến phòng đăng ký kinh doanh – thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Thứ hai, về điều kiện xuất khẩu chè

Theo Điều 41 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm xuất khẩu quy định rằng: Sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam; phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

Theo Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 quy định vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo Danh mục vật thể thuộc đối tượng kiểm dịch ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì mặt hàng Chè đã hoặc chưa pha hương liệu (mã HS là 0902) không thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật.

Như vậy, với các quy định hiện hành của Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm Chè xuất khẩu khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa không phải xuất trình các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm và không phải thực hiện kiểm dịch thực vật cho sản phẩm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan