Câu hỏi:

Bên Công ty mình có ký hợp đồng với một cá nhân về việc cho cá nhân đó thuê mặt bằng tầng 01 tòa nhà văn phòng từ tháng 02/2017. Sau khi ký hợp đồng, bên thuê đã chuyển tiền thuê mặt bằng cho công ty mình đến tháng 6/2017 và đã thanh toán phí quản lý hàng tháng cho công ty mình, công ty mình đã xuất hóa đơn toàn bộ tiền thuê mặt bằng và tiền phí dịch vụ trên cho bên thuê. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng do việc sửa chữa sự cố hạ tầng kỹ thuật tòa nhà kéo dài dẫn đến việc bên thuê chưa thể sử dụng được mặt bằng thuê. Hai bên đã làm việc và thỏa thuận thống nhất chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn, công ty mình sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền thuê mặt bằng và tiền dịch vụ mà bên thuê đã thanh toán cho công ty mình. Cho mình hỏi:

– Công ty mình phải làm các thủ tục gì để để chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận như trên?

– Các hóa đơn công ty mình đã xuất cho bên thuê thì công ty mình phải xử lý như thế nào?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật cuẩ chúng tôi.

Liên quan đến hai câu hỏi của bạn, SB LAW xin đưa ra ý kiến tư vấn sau để bạn tham khảo:

  1. Công ty mình phải làm các thủ tục gì để để chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận như trên?

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự 2015 quy định chấm dứt hợp đồng như sau:

“Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
  2. Theo thỏa thuận của các bên;
  3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
  4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
  5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
  6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
  7. Trường hợp khác do luật quy định”.

=>Theo quy định trên, pháp luật dân sự tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, khi các bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì các bên có thể thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng, cách thức do hai bên tự lựa chọn thực hiện. Để ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác thì các bên nên lập biên bản thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, trong đó thể hiện rõ ý chí của hai bên cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt. Đồng thời hai bên có thể thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, giải quyết toàn bộ những nghĩa vụ mà hai bên chưa thực hiện với nhau cũng như các nghĩa vụ khác có liên quan.

  1. Các hóa đơn công ty mình đã xuất cho bên thuê thì công ty mình phải xử lý như thế nào?

Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  1. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, đối với hóa đơn đã lập, công ty bạn điều chỉnh hóa đơn theo quy định trên.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn