Tư vấn thay đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình là Công ty Cổ phần, có trụ sở ở Hà Nội. Nay muốn chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH.

SB LAW có thực hiện dịch vụ này không? Nếu có vui lòng báo giá giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi để Quý Khách hàng cân nhắc:

  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA SB LAW

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

– Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

-Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

-Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

-Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép

-Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

-Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

-Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thủ tục sau cấp phép

-Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Thời gian thực hiện:

a.Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 02 ngày làm việc.

b.Thủ tục cấp phép: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Thời gian để Khách hàng nhận được kết quả từ cơ quan chức năng là 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 nêu trên như sau:

Phí dịch vụ cho Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là: 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng);

Các chi phí nói trên đã bao gồm 10% VAT; nhưng chưa bao gồm chi phí đi lại của luật sư, chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan