Tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình muốn thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia. Không biết bên mình phải làm những thủ tục gì?

Nếu SB LAW có thực hiện dịch vụ này, vui lòng báo giá giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng về việc thành lập văn phòng đại diện ở Campuchia, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CAMPUCHIA

Về cơ bản, toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục sẽ được chia thành 02 giai đoạn lớn, trong mỗi giai đoạn sẽ có các bước thực hiện như sau:

1.1 GIAI ĐOẠN 1: THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CAMPUCHIA

  • Bước 1: Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại Bộ Thương mại Campuchia (MOC).

Thời gian: Vào khoảng bốn (04) tuần kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

  • Bước 2: Đăng ý mã số thuế cho Văn phòng đại diện tại Tổng cục thuế Campuchia (GDT).

Thời gian: Vào khoảng bốn – sáu (04 – 06) tuần kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ. Tuy

nhiên, sau khi nộp hồ sơ tại GDT thì Văn phòng đại diện đã có thể đi vào hoạt động ngay

mà không cần phải chờ đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký thuế.

1.2 GIAI ĐOẠN 2: THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC SAU CẤP PHÉP TẠI VIỆT NAM

  • Bước 1: Thực hiện thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Sở Công thương nơi Quý Công ty đặt trụ sở.

Thời gian: Vào khoảng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục thông báo này có thể, phải được thực hiện trước khi thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia hoặc có thể thực hiện sau khi hoàn tất việc thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia, theo yêu cầu chủ quan của từng Sở Công thương mỗi địa phương.

  • Bước 2: Thực hiện thủ tục cập nhật thông tin của Văn phòng đại diện lên Giấy chứng nhận đăng ý doanh nghiệp hiện tại của Quý Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Quý Công ty đặt trụ sở.

Thời gian: Vào khoảng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn vì những lý do khách quan của cơ quan nhà nước, trong trường hợp đó SBLaw sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình cấp phép để bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của SBLaw dự kiến như sau:

PHẠM VI CÔNG VIỆC
1. Thực hiện các thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia

§ Tư vấn các khía cạnh pháp lý có liên quan;

§ Thông báo đến Khách hàng các thông tin và tài liệu cần thiết;

§ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ;

§ Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

§ Theo dõi quá trình cấp phép;

§ Bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ (nếu có);

§ Cập nhật thông tin về quá trình cấp phép cho Khách hàng; và

§ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và bàn giao cho Khách hàng, bao gồm Giấy chứng nhận thành lập Văn phòng đại diện, Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ý mã số thuế.

Toàn bộ công việc trong trong giai đoạn này sẽ do Luật sư đối tác của SBLaw tại Campuchia đảm nhận và thực hiện thay mặt cho Khách hàng.
2. Thực hiện các thủ tục sau cấp phép tại Việt Nam

§ Tư vấn các khía cạnh pháp lý có liên quan;

§ Thông báo đến Khách hàng các thông tin và tài liệu cần thiết;

§ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ;

§ Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

§ Theo dõi quá trình cấp phép;

§ Bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ (nếu có);

§ Cập nhật thông tin về quá trình cấp phép cho Khách hàng; và

§ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và bàn giao cho Khách hàng, bao gồm (i) Thông báo của Sở Công thương; (ii) Giấy chứng nhận đăng ý doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ý đầu tư điều chỉnh.

3. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Các tài liệu chuyển giao để nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ được chuẩn bị bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, sau đó được dịch ra tiếng Khmer trước khi đệ trình lên Cơ quan có thẩm quyền của Campuchia. Khách hàng sẽ rà soát, phê chuẩn và ký, đóng dấu các tài liệu này.

4. PHÍ DỊCH VỤ

  • Với phạm vi công việc nêu tại Mục 2.1 phía trên, SBLaw đề xuất mức phí dịch vụ là:

4.500 USD (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm Đô-la Mỹ);

  • Với phạm vi công việc nêu tại Điều 2.2 phía trên, SBLaw đề xuất mức phí dịch vụ là: 500 USD (Bằng chữ: Năm trăm Đô-la Mỹ);
  • Tổng phí dịch vụ tạm tính: 000 USD (Bằng chữ: Năm nghìn Đô-la Mỹ).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan