Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục 3

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình là công ty Việt Nam đã có chức năng giáo dục, đã có hai trung tâm tiếng anh. Nay, do muốn mở thêm trường mầm non tư thục cho trẻ từ 1 tuổi- 5 tuổi. Tuy nhiên, đây mới là dự kiến ban đầu và chưa biết kinh phí dự kiến là bao nhiêu và cần những thủ tục và thời gian như thế nào? Nhận thấy Quý công ty rất có kinh nghiệm làm thủ tục này, báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng xem xét:

 1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, để có thể hoạt động trường mầm non tư thục, Quý khách hàng phải thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục tại UBND Quận/Huyện

Điều kiện Quý khách hàng được cấp phép thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

 • Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.
 • Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
 • Được sự chấp thuận (về việc tổ chức, khả năng về tài chính và cơ sở vật chất, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục) của UBND phường/xã về việc thành lập trường mầm non tư thục.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục tại Phòng giáo dục, UBND Quận/Huyện:

Điều kiện Quý khách hàng được cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục bao gồm:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ.
 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.
 • Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
 • Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.
 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

2.1 Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến thủ tục thành lập trường mầm non tư thục;
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2.2 Thực hiện thủ tục xin cấp phép

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Làm việc với cơ quan chức năng đề giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung thể hiện trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có) và hỗ trợ Khách hàng trong việc xin cấp phép thành lập trường mầm
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 • Thời gian để soạn hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB
 • Thời gian nhận được Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian để soạn hồ sơ xin Giấy phép hoạt động giáo dục: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB
 • Thời gian nhận được Giấy phép hoạt động giáo dục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn trên thực tế do nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

 1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho thực hiện phạm vi công việc mô tả tại Mục 2 là: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu đồng). Phí dịch vụ này chưa bao gồm VAT.

Tổng phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước và thù lao cho SBLaw, nhưng không bao gồm chi phí thẩm định lần 2 (trường hợp việc thẩm định cơ sở lần 1 không đạt do lỗi của khách hàng) và những chi phí khác ngoài phạm vi công việc nêu tại Mục 2 của Đề xuất dịch vụ này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan