Tư vấn về thành lập trường mầm non tư thục

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Mình ở Hà Nội. Nay mình muốn thành lập trường mầm non. Cho mình hỏi: Mình phải đáp úng những điều kiện gì (như giấy phép …)? Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng cân nhắc:

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Căn cứ theo quy định tại Văn bản hợp nhất 05 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành 2014 về ban hành điều lệ trường mầm non và các văn bản hướng dẫn, bổ sung khác, để có thể hoạt động trường mầm non, Quý khách hàng phải thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tại UBND Quận/Huyện

Điều kiện Quý Khách hàng được cấp phép thành lập trường mầm non bao gồm:

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ cần yêu cầu phải có ngành nghề giáo dục mầm non

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

- Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

- Được sự chấp thuận (về việc tổ chức, khả năng về tài chính và cơ sở vật chất, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục) của UBND Phường/xã về việc thành lập trường mầm non tư thục.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tại Phòng giáo dục, UBND Quận/Huyện:

Điều kiện Quý Khách hàng được cấp phép hoạt động trường mầm non bao gồm:

-Có quyết định cho phép thành lập nhà trường mầm non;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; trong đó đặc biệt lưu ý: Bố trí phòng sinh hoạt chung phải có diện tích 1,5m2/1 trẻ; phòng ngủ diện tích trung bình tối thiểu 1,2m2/1 trẻ, phòng vệ sinh diện tích trung bình tối thiểu 0,4m2/1 triệu, hiên chơi có chiều rộng tối thiểu 1,8m, có lan can bao quanh cao 1m;

- Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giao dục theo Điều lệ trường mầm non; trong đó đặc biệt lưu ý:

+ Đối với trường mầm non tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có: (i) phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, (ii) có đủ sức khoẻ, (iii) khi được đề cử không quá 65 tuổi, (iv) có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý;

+ Hiệu trưởng trường mầm non tư thục là: (i) công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (ii) được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, (iii) có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên; (iv) có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

+ Chủ trường mầm non tư thục là người đứng tên xin phép thành lập phải đáp ứng điều kiện: (i) là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Phẩm chất, đạo đức, Sức khỏe tốt; (iii) Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý;

+ Giáo viên nhân viên trường mầm non tư thục cần đảm bảo điều kiện: (i) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; (ii) Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em; (iii) Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; (iv) Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao; (v) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ dân tộc thiểu số, người nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khả năng giao tiếp với trẻ bằng tiếng dân tộc; (vi) Đối với những nơi khó khăn, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được thành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức. Điều đó phải được ghi cụ thể trong hồ sơ xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định pháp luật, sau khi được cấp Giấy phép thành lập trường mầm non, trong thời hạn 02 năm nếu trường mầm non đáp ứng đủ điều kiện thì chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động trường mầm non như nêu trên gửi Phòng giáo dục, UBND Quận/Huyện, Phòng giáo dục sẽ cấp giấy phép hoạt động giáo dục, trong trường hợp hết thời hạn 2 năm nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình cấp phép, Quý Khách hàng cần đảm bảo cả 2 điều kiện nêu trên ngay tại thời điểm xin Giấy phép thành lập.

  1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW
    • Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ hỗ trợ xin thủ tục thành lập trường mầm non và cấp phép hoạt động giáo dục, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

-Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Khách hàng liên quan đến việc xin phép thành lập trường mầm non;

- Soạn thảo 01 hồ sơ về việc xin thành lập trường mầm non và 01 hồ sơ về việc xin cấp phép hoạt động giáo dục cho trường mầm non cho Quý Khách hàng;

- Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền;

- Thay mặt Quý Khách hàng nhận kết quả và bàn giao cho Quý Khách hàng.

  • Thời hạn thực hiện:

-Thời gian soạn để soạn hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

- Thời gian nhận được Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian để soạn hồ sơ xin Giấp phép hoạt động giáo dục: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

- Thời gian nhận được Giấy phép hoạt động giáo dục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SBLaw sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

-Phí dịch vụ cho hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non là: 40.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

-Phí dịch vụ cho Hồ sơ xin Giấy phép hoạt động giáo dục là: 20.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai mưoi triệu đồng).

- Tổng phí dịch vụ chưa bao gồm VAT: 60.000.000VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

- 10%VAT: 6.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng).

- Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT: 66.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mưoi sáu triệu

đồng).

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan