Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Quân bên công ty X (Nhật Bản). Bên mình đã đi đến kết luận là sẽ thành lập công ty và giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội. Bên mình sẽ nhờ quý công ty tiến hành gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp này. Tuy nhiên, mình còn một số điều chưa rõ hy vọng quý công ty có thể giải đáp giúp mình.

- Bên mình định thành lập pháp nhân với vốn điều lệ là 5 tỷ VNĐ. Số tiền vốn này phải được chuyển luôn 1 lần khi thành lập doanh nghiệp hay có được phép chuyển nhiều lần không? Sau này công ty mẹ còn cách nào chuyển tiền sang cho công ty con bên này ngoài cách mở rộng vốn điều lệ không?

- Khi xin mở rộng vốn điều lệ được chấp nhận thì chuyển tiền vốn đấy từ công ty mẹ về không bị đánh thuế đúng không? Chi phí mỗi lần mở rộng vốn điều lệ là bao nhiêu?

- Công ty X phải xin giấy phép đầu tư ở Việt Nam, việc này có bao gồm trong gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Qúy công ty không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Vốn điều lệ có thể chuyển trong một lần hoặc nhiều lần với điều kiện việc góp vốn điều lệ phải được hoàn tất trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thành lập công ty.

- Khi tăng vốn điều lệ thì vốn điều lệ chuyển từ công ty mẹ không được coi là thu nhập của doanh nghiệp và do đó không bị đánh thuế. Chi phí cho mỗi lần tăng vốn điều lệ như thế này, tùy theo từng trường hợp cụ thể mình sẽ tư vấn, tối thiểu là 15,000,000VNĐ (chưa bao gồm VAT 10%).

- Bên mình sẽ chịu trách nhiệm luôn trong việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan