Tư vấn thành lập doanh nghiệp thương mại điện tử

Nội dung bài viết

Năm 2015 có thể được coi là một năm bùng nổ của thương mại điện tử, những tập đoàn lớn trong nước bắt đầu tập trung đầu tư vào thương mại điện tử, bên cạnh đó các doanh nghiệp nước ngoài cũng quan tâm thị trường này nhiều hơn thông qua việc đầu tư vào các công ty đang có thương hiệu uy tín trong nước. Vậy một kiều bào muốn tham gia hình thức thương mại này sẽ cần chuẩn bị những gì.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan