Tư vấn thành lập công ty nhập khẩu nhựa tái chế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình đang muốn thành lập doạnh nghiệp với nội dung sau: Doanh nghiệp nước ngoài 100% vốn từ Hàn Quốc; ngành nghề: Sản xuất xơ sợi poliester từ các sản phẩm nguyên liệu tái chế nhựa nhập khẩu từ nước ngoài. Xin hỏi: Những nội dung trên có được quy định tại văn bản pháp luật nào cụ thể không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu có quy định về các đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam gồm:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất”.

Nếu công ty dự kiến nhập khẩu nhựa tái chế/phế thải về để hoạt động sản xuất thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015. Ngoài ra, phế liệu nhựa nhập khẩu phải thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 và phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan